Solosång till eget pianoackompanjemang för 
begravning, dop eller bröllop.

Visor, ballader, musikal, folkmusik, soul , jazz mm.