Allt som lever

Allt som lever 
Tre sånger för barnkör och piano
text Åsa Hagberg / Musik Nadja Eriksson
 
Allt som lever
Inte rädd för mörker
Då blir jag glad 
 
Gehrmans förlag