Vägen till regnbågen är vägen till dig

Vägen till regnbågen är vägen till dig
text och musik Nadja Eriksson
Svit om sex sånger för större barnkör eller ungdomskör
Gult är hoppet
Jag tror på änglar
Lika blå
Öppna ditt hjärta för kärleken
Vandra på jorden försiktigt
Vägen till regnbågen är vägen till dig
Gehrmans förlag